mlyn.png
123.png

Smluvní podmínky

Platební a ubytovací podmínky

Platební a ubytovací podmínky

Penzionu Nemanský mlýn

platné od 1.6. 2015

 

1. Rezervace apartmánu, platební podmínky a podmínky storna rezervace

Na základě objednávky ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi. Pobyt je možné prodloužit a to po dobu max. 15 dnů od příjezdu. Platba pobytu je možná pouze v hotovosti. Zákazník má právo kdykoliv před začátkem pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od rezervace. Avšak vyhrazujeme si právo tuto skutečnost oznámit  minimálně 7 dní před  začátkem pobytu. V tomto případě má zákazník nárok na vrácení 100 % již zaplacené zálohy. V případě, že zákazník neoznámí ubytovateli zrušení rezervace do 7. dne před příjezdem, je zákazník povinen zaplatit ubytovateli následující storno poplatky:

 • 6 dní  před příjezdem = 25 % ceny
 • 5 - 3 dní  před příjezdem = 50 % ceny
 • 2 - 0 dní  před příjezdem = 100 % ceny

 

2. Ubytovací podmínky

Ubytovatel může ubytovat zákazníka, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování zákazníka ubytovat, a to od 12 hodin nejpozději do 20 hodin v den nástupu (příjezdu). Prosíme zákazníky, aby upřesnili hodinu příjezdu.

 

Při předání Vás seznámíme s objektem penzionu, jeho součástmi a inventářem apartmánu a předáme Vám klíče od vstupních dveří do penzionu a apartmánu. Zákazník za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli.

Ubytování je povoleno pouze pro počet osob, který bude předem dohodnut. Toto se vztahuje i na pozemky, které k objektu patří. Pokud v objektu nebo na pozemcích patřících k objektu bude ubytován větší počet osob, má ubytovatel právo okamžitě a bez náhrady pobyt ukončit.

 

Během užívání apartmánu a součástí penzionu je nutné dodržovat následující zásady:

 • nestěhovat nábytek ani jeho části v apartmánu či z objektu ven
 • nesmí být prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.
 • není dovoleno používat vlastních ohřevných elektrospotřebičů
 • není dovoleno ubytování s domácími zvířaty
 • zákazníci jsou povinni dodržovat zákaz vstupu na pokoje v lyžařské obuvi nebo značně znečištěné obuvi
 • zákazníkům není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo
 • při odchodu z apartmánu či z objektu zhasnout světla, uzavřít okna,  přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a zamčeny jak apartmány samotné, tak vstupní dveře do objektu
 • zákazník je povinen chovat se v apartmánu a v ostatních částech objektu tak, aby nevznikl požár
 • v apartmánech je zákaz kouření (v případě zjištění kouření Vám bude účtována částka 500,- Kč z Vaší kauce), kouření je dovoleno pouze na místech k tomu určených (restaurace a venkovní prostor)
 • šetřit vodou a energiemi
 • řádně pečovat o svěřený majetek
 • dodržovat noční klid od 22 do 7 hodin
 • udržovat pořádek, odpadky shromažďovat na místě k tomu určeném
 • parkování pouze na vyhrazeném parkovišti před objektem

 

V den odjezdu je zákazník povinen vyklidit a opustit pokoj do 10:00 hodin a klíče odevzdat správci penzionu, který provede zběžnou kontrolu pokoje. Ubytovatel si před Vaším odjezdem překontroluje stav apartmánu a jeho vybavení. 

Zákazník je plně odpovědný za škody na užívaném apartmánu, objektu, jeho zařízení a vybavení způsobené jím nebo ostatními zúčastněnými osobami. Zákazník je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a uhradit ubytovateli (nejpozději v den odjezdu).

   

Doufáme, že se Vám u nás v penzionu bude líbit a přejeme příjemný a ničím nerušený pobyt!

Bez názvu.png

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one